موسی کتولی

طراحی سایت GorganSinaInsurance.ir

این سایت در سال 1400 طراحی و راه اندازی شد

قابل ذکر است این سایت به درخواست جناب آقای پیمان کتولی نمایندگی بیمه سینا شهر گرگان طراحی شده است.
در این سایت به معرفی انواع بیمه ها پرداخت شده و همچنین فروش آنلاین بیمه نیز در سایت مذکور طراحی شده است

شرح

  • آگوست 13, 2021